torsdag, mai 30
Shadow

Hvordan bli kvitt midd

Hva du trenger å vite om kløvermidd

Til tross for navnet er det ikke noe heldig med å finne en kløvermidd. Denne mørke rødbrune skadedyren, som er mindre enn et knappenålshode, utgjør ingen trussel mot menneskers helse eller forårsaker store skader på boliger, men den kan være til alvorlig plage når den invaderer strukturer.

Kløvermidd skiller seg fra mange skadedyr ved at de foretrekker kjøligere vær. Kløvermiddaktiviteten øker når temperaturen begynner å synke, og i løpet av denne tiden hyller de navnet sitt ved å nyte kløver, overgjødslet gress og mange andre planter. Faktisk spiser kløvermidd mer enn 200 forskjellige plantearter, inkludert noen blomster. Aktiviteten deres topper seg i de kjøligere tidlige vårmånedene når de kan være den største plagen for huseiere – så vær forberedt på å se kløvermidd i massevis denne tiden av året.

Når det varmere sommerværet kommer, vil kløvermidd legge egg og bli latent. I det nordøstlige USA, for eksempel, kan de gå inn i en sovende tilstand rundt mai og forbli det til september. Eventuelle egg som legges om høsten vil overvintre for klekking neste vår. Disse eggene legges ofte i sprekker og sprekker på utsiden av huset eller mellom vegger, noe som skaper problemer for huseiere ved klekking.

Hjemangrep er mest alvorlig når plutselige endringer i vær eller habitat oppstår. Populasjoner beveger seg vanligvis innendørs om høsten når plantene som kløvermidd lever av begynner å gå til grunne, noe som får disse skadedyrene til å invadere i store mengder – til og med hundretusenvis. Ytterligere angrep som oppstår om våren er vanligvis drevet av den plutselige veksten av frodig vegetasjon rundt husets omkrets, noe som er spesielt velsmakende for kløvermidd.

Når de knuses, etterlater voksne kløvermidd en rød flekk, spesielt på gjenstander som gardiner, tapeter, tepper og andre møbler som er lysere i fargen. Som sådan bør kløvermidd som finnes i hjemmet støvsuges i stedet for å knuses.

Forebygging av kløvermidd

Det er tiltak som huseiere kan iverksette for å hindre kløvermidd-angrep innendørs. Først bør tykk vegetasjon eller planter kjent for å tiltrekke kløvermidd fjernes i et 18 til 24-tommers bånd rundt omkretsen av hjemmet. På samme måte bør huseiere inspisere strukturen, inkludert fundamenter, vindusrammer og sidekledning for sprekker som kan tjene som inngangspunkter. Disse mellomrommene bør være skikkelig forseglet for å hindre kløvermidd i å legge egg eller komme inn i hjemmet.

Bli kvitt kløvermidd

Hvis huseiere merker tegn på kløvermiddaktivitet på eiendommen deres, bør de kontakte en autorisert skadedyrbekjemper for å løse problemet. For mer informasjon om andre typer midd, klikk her.