fredag, desember 9
Shadow

Middel mot borebiller

Woodtox er et middel mot mitt, morr, stokkmaur og borebille. Og samme tid virker Woodtox mot råtesopp og blåved.


WoodTox er et fantastisk middel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som mitt, mott, stokkmaur og borebille. Produktet hindrer også re-infestasjon av insekter. kjerringråd mot mott Woodtox fungerer også hindrene mot sopp angrep samt sopp som gir farge på treet. (“Blåved”). Produktet er vannbasert, lukter lite, inneholder både insecticide og soppmiddel (IPBC og Permetrin, Propiconazole). Det er bygget på mikroemulsjon teknologi. Oppbyggingen fører til at dråper på nanostørrelse trenger overraskende dypt inn i treet og gir en virkelig god beskyttelse. Godt egnet til å slå ned treborende insekter og også hindre råtesoppangrep i tak, trebjelker, laft med mer. Men legg merke til at treverket du vil behandle er er nakent og ikke behandlet.

For tiden er impregneringsmiddelet Woodtox på spesialpris hos Skadedyrproffen.no.

Behandler treborende insekter som stripete borebille, husbille og pinnemaur. Videre vil den beskytte mot råte og soppangrep.

Det er en grunn til at fagfolk velger WoodTox Universal Insecticide, det er effektivt! WoodTox er et brukervennlig treimpregneringsprodukt som eliminerer aktive treødeleggende insekter som Pinnemauren, Husbillen og Striped Boring Beetle.

I tillegg til å bekjempe insekter, hindrer treimpregnering også at de kommer tilbake.


Det er ingen skadelige effekter forårsaket av Woodtox universelle insektmiddel på sopp, råte og fargeskadesopp, også kjent som Blaved-sopp.

Det er flere grunner til at Woodtox er et godt valg


Insektsangrep kan bekjempes med Woodtox.

Insekter som stripete borebille, husbiller og skogmaur kan kontrolleres med WoodTox treimpregneringsmiddel.

Siden midlet trenger dypere inn i treverket, dreper det skadedyr så snart de kommer i kontakt med det.

Den trenger dypt inn i treet, og gir utmerket impregneringsbeskyttelse og aktiv kamp.
Som et resultat av Woodtox er insektene ikke i stand til å komme tilbake (reinfesting)

Bortsett fra å eliminere en pågående angrep, forhindrer midlet gjenangrep av insekter som allerede har etablert et hjem i bygningen din. Med Woodtox vil tre virke frastøtende for nye insekter av samme type.

Som et resultat er det helt tilfredsstillende når det brukes til kontroll, siden det også hindrer insekter i å komme tilbake i flere år.


I tillegg til insektangrep og råtesoppangrep, beskytter Woodtox også mot fargeskadesopp.
Stripet borebille, midd, mott, morr, tremerke;Insekter:

I Norge er stripeborebiller (Mitt, Mit / Morr / Mott / Tremark), husbiller og stokkmaur de vanligste vedborende insektene som gjør skade på trebygninger. Stripete borebestander kan finnes langs hele kysten opp til Troms.

Stripete borebille kalles også Tremark, Morr, Mott og Mit i Norge.

Vestlandet er kjent for sin utbredelse av Stripete kjedebiller i kjellere og på loft. Norges sørlige strøk er også kjent for å ha dem i husene sine. Det antas at de fleste hjem eldre enn 50 år er angrepet av billen.

En bygning i faresonen anbefales å påføre WoodTox siden impregneringsproduktet bekjemper aktive angrep og beskytter mot nye angrep.

Et insektmiddel kalt Woodtox brukes til å kontrollere dem. Det kan imidlertid også forhindre tilbakefall. Bruk av treimpregneringsmidler, som fargeskadesopp, eller råtesopp, forhindrer eller utbedrer soppskader. (Blåved)
Smittsomme sopp inkludert hussopp, råtesopp og fargeskadesopp

Den angriper tre som er utsatt for fukt i en lengre periode. Det er viktig å huske at råtesopparter angriper trevirke avhengig av fuktprosent, temperatur og hvor lang tid treverket er vått. Råte er forårsaket av mange sopparter som skader tre. Derimot utgjør bare et lite antall sopparter en trussel mot bygninger.

Den er spesialdesignet av en av Norges fremste eksperter på sopp og råte for å hindre soppskader på bygninger. Som sådan gir WoodTox effektiv beskyttelse mot sopp, råte og fargeskader. (Blafargesopp / Blaved)
Midlet anbefales av en profesjonell

I skadedyrindustrien og blant fagfolk er dette middelet høyt ansett. I byggebransjen brukes dette produktet til å behandle mange bygninger. Bortsett fra at det faktisk fungerer (endelig), er det enkelt å bruke og det varer veldig lenge.

Woodtox universal insektmiddel anbefales. Dermed vil tre være beskyttet mot borebille og husbiller, og mot gjentatte insektangrep. Sammensetningen beskytter også tre mot sopp som angriper det. Det gir utmerket beskyttelse.